Üsküdar Belediyesi 2 arsayı satıyor

Üsküdar Belediyesi, Abdullahağa Mahallesi'nde sahil şeridi alanı ve Çengelköy'de bulunan konut alanını ihaleye çıkardı.

Üsküdar Belediyesi 2 arsayı satıyor
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Google News'de Takip Et

Üsküdar Belediyesi, Abdullahağa Mahallesi'nde 209,18 m2 büyüklüğündeki sahil şeridi alanı imarlı arsa ile Çengelköy Mahallesi'ndeki 930,30 m2 büyüklüğündeki konut arsasını kapalı teklif usulü ihale ile satışa çıkardı.

Üsküdar Belediye Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılan sahil şeridi alanı için 4 milyon TL ve konut arsası için 1 milyon 400 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Üsküdar Belediyesi'nin arsa satış ihaleleri 23 Temmuz 2015 Perşembe günü 10:00 ve 10:30 saatlerinde Üsküdar Belediye Encümenince yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanı şöyle...

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

a) İl - İlçe Mahalle: Üsküdar/Abdullahağa

Abdullahağa Mahallesi'nde 209,18 m2 büyüklüğündeki sahil şeridi alanı imarlı arsayı satışa çıkardı.

Pafta No: 110
Ada No: 689
Parsel No: 11
Alanı (m2): 209,18
Cinsi: Arsa
İmar Durumu: Sahil Şeridi Alanı
Muhammen Satış Bedeli: 4.000.000,00.-TL
Geçici Teminat Bedeli: 120.000,00.-TL
İhale Tarihi: 23.07.2015
İhale Saati: 10:00

b) İl - İlçe Mahalle: Üsküdar/Çengelköy

Çengelköy Mahallesi'ndeki 930,30 m2 büyüklüğündeki konut arsasını kapalı teklif usulü ihale ile satışa çıkardı.

Pafta No: 185
Ada No: 1032
Parsel No: 13
Alanı (m2): 930,30
Cinsi: Arsa
İmar Durumu: Konut
Muhammen Satış Bedeli: 1.400.000,00.-TL +KDV
Geçici Teminat Bedeli: 45.000,00.-TL
İhale Tarihi: 23.07.2015
İhale Saati: 10:30

Toplam bedeli: 5.400.000,00 TL

2 - İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 23.07.2015 tarihinde Perşembe günü sırası ile saat 10.00-10:30'da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,
b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3'ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.
c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),
g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)
h) Türkiye'de tebligat adresi için adres göstermesi
i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
j) İsteklilerin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
l) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
m) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe'ye çevirmek zorundadır.

5 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

6 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 23.07.2015 tarihinde Perşembe günü saat 09.30'a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

7 - İhale bedeli peşin tahsil edilecektir.

8 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

6241/1-1

Üsküdar 34


Puan Ver 5Puan Ver 5Puan Ver 5Puan Ver 5Puan Ver 5

Emlak ve İmar

En Çok Okunan Haberler

+4
°
C
+
-1°
Uskudar
Pazartesi, 14
Salı
+ +
Çarşamba
+ +
Perşembe
+ +
Cuma
+ +
Cumartesi
+
Pazar
+ +
7 Günlük Hava Tahmini

EN ÇOK OKUNANLAR

Üsküdar Nöbetçi Eczaneler Günlük Burç Yorumları
Üsküdar Haritası

GAZETELER

Hürriyet Dünya
Milat Sözcü
Yeni Şafak Türkiye
Takip Et :
Üsküdar 34 Feedburner
www.uskudar34.com © 2007-2022 Tüm Hakları Saklıdır. Sitedeki içerikler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Destek ve Bilgi : [email protected]
Bu sayfa 0.05 saniyede yüklendi.

www.uskudar34.com web sitesinde yer alan tüm sayısal ve sözel içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri veya alıntı(kaynak gösterilerek) olup; ilgili konu hakkında uskudar34.com'un genel görüşünü yansıtmaz.

Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı uskudar34.com sorumlu tutulamaz.

sanalbasin.com üyesidir