doğrudan yana [ 15 Şubat 2016, 15:49 ]
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır.
Salt çoğunluk AKP grubunun elinde Kılıçdaroğlu nun dokunulmazlığı çok kolay bir şekilde kaldırılabilir bu işi fantezi haline getirmenin hele hele bu şekilde bir hareketle basite indirmenin bir anlamı yok...Sayın cumhurbaşkanımız kendisini savunabilecek pozisyondadır Sarayda hukuki işlerle ilgili birimler mevcuttur İlçeniz için daha faydalı işlerle uğraşmanız İlçeniz le ilgili vatandaşla daha yakın ilişkiye girer sadece partililerle değil bütün vatandaşlarla sıcak ilişkilere girerseniz ve sorunlarıyla ilgilenirseniz daha iyi olur düşüncesindeyim..