Kariha [ 21 Nisan 2008, 22:41 ]
Amin denir bu duaya :)